MASI JEANS – YMPÄRISTÖÄ, KOTIMAISUUTTA JA EETTISIÄ ARVOJA KOROSTAEN

MASI Jeans Oy on yksi maan suurimpia vaatetusalan yrityksiä, jonka tuotteet valmistetaan pääosin Virossa.
Valmistusta on myös Suomessa, esimerkiksi kaikki ylioppilaslakit valmistetaan käsityönä Viitasaarella.
Panostamme lähialuetuotantoon, hyvään palveluun sekä kotimaiseen suunnitteluun.
Farkkujen valmistajista yrityksemme on Pohjois-Euroopan suurin. Kotimainen suunnittelu varmistaa sen,
että tuotteet ovat laadultaan että istuvuudeltaan huippuluokkaa.

 

 

 

AVAINLIPPU

Avainlippu-merkki on tae siitä, että tuote on valmistettu Suomessa.
Avainlippu takaa kuluttajalle korkean kotimaisuuden lisäksi myös varmuuden tuottajan arvoista.
Merkin käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto.
Fredrikson ylioppilaslakilla on Avainlippu-tunnus. www.avainlippu.fi

MASI Jeansillä on voimassa vahvistettu ympäristöpolitiikka. Ympäristö ja luonto ovat entistä kiinteämpänä osana yrityksen liiketoimintaa ja ympäristöasiat huomioidaan MASI Jeansin päätöksissä toiminnan kaikkilla osa-alueilla. Vastuulliset ja kestävät toimintaperiaatteet ohjaavat liiketoimintaa suhteessa niin omaan henkilöstöön kuin myös yhteistyökumppaneihin.
Eettiset ohjeemme edellyttävät meitä ja yhteistyökumppaneitamme toimimaan omien kansallisten lakien ja asetusten mukaisesti koskien myös työntekijöiden työolosuhteisiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja.
Vaadimme ehdottomana lapsityövoiman kieltämistä, ja että kaikki kumppanimme noudattavat lapsityövoimaan liittyviä lakeja. Yhteistyökumppaniemme on myös minimoitava ympäristövahingot paikallisen turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla. Eettisten sääntöjen noudattaminen varmistaa sen, että kaikki MASI Jeansin yhteistyökumppanit toimivat kansainvälisten, eetisten sääntöjen mukaisesti koko toimitusketjussa raaka-ainetoimittajista jälleenmyyjiin.

 

 

HIILINEUTRAALI SITOUMUS

Suomen Tekstiili ja Muoti Ry on käynnistänyt Hiilineutraali tekstiiliala
2035- sitoumuksen, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali
tekstiiliala Suomessa.
Me Masilla päätimme liittyä mukaan Hiilineutraali tekstiiliala
2035- sitoumukseen.
Liittymällä sitoumukseen haluamme hoitaa oman osuutemme hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöjen vähentämisestä.
Haluamme olla vaikuttamassa siihen, että nykyinen elinympäristö, sen hyvinvointi ja monipuolisuus säilyy myös tuleville polville.

 

REACH-KEMIKAALIASETUS

 

Ympäristölainsäädäntö ja -vaikutukset otetaan huomioon niin raaka-aineiden ja kemikaalien valinnassa kuin työmenetelmissäkin. Toimittajamme ovat velvollisia noudattamaan REACHin, EU:n kemikaaliasetuksen, määräyksiä. REACH-kemikaaliasetuksen tavoitteena on varmistaa ympäristön ja terveydenhuollon korkea taso ja samalla lisätä EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä korkeilla turvallisuusvaatimuksilla ja tuotekehityksen edistämisellä. REACH velvoittaa teollisuutta aiempaa suurempaan kemikaaliriskien hallintaan ja tuottamaan turvallisuustietoa koko toimitusketjussa. www.reachneuvonta.fi

 

 

 

 

 

 

 

RINKI-MERKKI

MASI Jeans Oy:lle on myönnetty Rinki-merkki todistuksena yrityksen huolehtimisesta pakkausten hyötykäytöstä. www.pyr.fi